Login

Register form

licence terms

Kdysi byl mojí láskou - Akordy

[TEXT:] [G] (1) Kdysi byl mojí láskou [Ami] kůň bílej jako sníh, [D] bělostná hříva vlála [G] [C] [D] do všech dětských snů mých. (2) Táta neměl moc peněz, celý roky se dřel, nadělal spoustu dluhů, jenom aby ho měl. (3) Když pak s běloušem prvně na dostihy šel, na jeho rychlý nohy vsadil všechno, co měl. (4) Bělouš běžel tak lehce, jako by vánek vál, všechny koně a jezdce za sebou zanechal. (5) Při každým jeho skoku rostla naděje v nás, při jednom ale upad a zlomil si vaz. (6) Táta neřekl slovo, jako socha tam stál a já poprvé viděl, jak se rozplakal. (7) Kdysi byl mojí láskou kůň bílej jak sníh, bělostná hříva vlála do všech dětských snů mých.
Kdysi byl mojí láskou
Milan Dvořák
2
13. 07. 2015