Login

Register form

licence terms

Čarodějnice z Amesbury - Akordy

[TEXT:] [Dmi] [C] [Dmi] (1)Zuzana byla dívka, která žila v Amesbury, [F] [C] [Dmi] s jasnýma očima a řečmi pánům navzdory, [F] [C] [Dmi] [Ami] sousedé o ní říkali, že temná kouzla zná [B] [Ami] [B] [C] [Dmi] a že se lidem vyhýbá a s ďáblem pletky má. (2)Onoho léta náhle mor dobytek zachvátil a pověrčivý lid se na pastora obrátil, že znají tu moc nečistou, jež krávy zabíjí, a odkud ta moc vychází, to každý dobře ví. (3)Tak Zuzanu hned před tribunál předvést nechali, a když ji vedli městem, všichni kolem volali: "Už konec je s tvým řáděním, už nám neuškodíš, teď na své cestě poslední do pekla poletíš!" (4)Dosvědčil jeden sedlák, že zná její umění, ďábelským kouzlem prý se v netopýra promění a v noci nad krajinou létává pod černou oblohou, sedlákům krávy zabíjí tou mocí čarovnou. [Dmi] [C] [Dmi] (5)Jiný zas na kříž přísahal, že její kouzla zná, [F] [C] [Dmi] v noci se v černou kočku mění dívka líbezná, [F] [C] [Dmi] [Ami] je třeba jednou provždy ukončit ďábelské řádění, [B] [Ami] [B] [C] [Dmi] a všichni křičeli jak posedlí:"Na šibenici s ní!" (6)Spektrální důkazy pečlivě byly zváženy, pak z tribunálu povstal starý soudce vážený: "Je přece v knize psáno: nenecháš čarodějnici žít a před ďáblovým učením budeš se na pozoru mít!" (7)Zuzana stála krásná s hlavou hrdě vztyčenou a její slova zněla klenbou s tichou ozvěnou: "Pohrdám vámi, neznáte nic nežli samou lež a klam, pro tvrdost vašich srdcí jen, jen pro ni umírám!" (8)Tak vzali Zuzanu na kopec pod šibenici a všude kolem ní se sběhly davy běsnící, a ona stála bezbranná, však s hlavou vztyčenou, zemřela tiše samotná pod letní oblohou ...
Čarodějnice z Amesbury
Jan Lašťovička
3
28. 11. 2014