Login

Register form

licence terms

Dobrodružství s bohem Panem - Akordy

[TEXT:] [Ami] [G] (1)Je půlnoc nádherná, spí i lucerna, [F] [E] tys' mě opustil ospalou, [Ami] [G] tu v hloubi zahrady cítím úklady, [F] [E] [Ami] s píšťalou někdo sem kráčí, [C] [G] hrá náramně krásně a na mě [F] [E] tíha podivná doléhá, [C] [G] hrá náramně, zná mě, nezná mě, [F] [E] [Ami] něha a hudba až k pláči. (2)Pak náhle pomalu skládá píšťalu, krok, a slušně se uklání, jsem rázem ztracená, co to znamená, odháním strach, a on praví: Pan jméno mé, mám už renomé, Pan se jmenuju a jsem bůh, Pan, bůh všech stád, vás má, slečno, rád, jen Pan je pro vás ten pravý. (3)Ráno, raníčko, ach, má písničko, Pan mi zmizel i s píšťalou, od Pana, propána, o vše obrána, ospalou najde mě máti, hrál a ve tmě krásně podved' mě, kam jsem to dala oči, kam, Pan, pěkný bůh, já teď nazdařbůh počítám "dal" a "má dáti".
Dobrodružství s bohem Panem
Miloň Čepelka
2
23. 01. 2015