Login

Register form

licence terms

Červená řeka - Akordy

[TEXT:] [C] [C7] [F] [C] (1)Jsem potulnej cowboy, já se potloukám [Emi] [Dmi] [G] a od ranče k ranči se najímat dám, [C] [C7] [F] [C] a v těch Mlžnejch horách na konci štreky [Emi] [Dmi] [G7] [C] potkal jsem holku vod Červený ře ky. (2)Pak začlo mi trápení a spousta běd, když táta se bál, abych mu ji nesved', a v těch Mlžnejch horách na konci štreky dal hlídat dceru vod Červený řeky. (3)Já schůzku jsem si s ní dal uprostřed skal, abych se s ní konečně pomiloval, a v těch Mlžnejch horách na konci štreky já líbal holku vod Červený řeky. [C] [C7] [F] [C] (4)Sotva mi však řekla:"Miláčku můj," [Emi] [Dmi] [G] ze skal se ozvalo:"Bídáku, stůj!" [C] [C7] [F] [C] a v těch Mlžnejch horách na konci štreky [Emi] [Dmi] [G7] [C] stál její táta vod Červený ře ky. (5)Tam pušky se ježily, moc jich bylo, mně štěstí se najednou vytratilo a v těch Mlžnejch horách na konci štreky já vobklíčenej byl u Červený řeky. [G] [F] [C] (6)Pak ke slovu přišla má pistol a pěst, [G] [G7] [C] [Ami] já poslal je na jednu z nejdelších cest [C] [C7] [F] [C] a z těch Mlžnejch hor tam na konci štreky [Emi] [Dmi] [G7] [C] vez' jsem si holku vod Červený ře ky.
Červená řeka
Jan Vyčítal
3
17. 08. 2014