Login

Register form

licence terms

Mařenka - Akordy

[TEXT:] [Hmi] [D] (1)Neplakej Mařenko počkej na mě [A] [Hmi] chtěl jsem ti nabídnout svoje rámě [G] [Emi7] čeká nás cesta trnovým houštím [F#7] [Hmi] já svoje Mařenky neopouštím (2)Jdu jenom v košili ty v kabátku cestu jsme ztratili hned zpočátku blikají dvě hvězdy temnou nocí Pámbů nás zanechal bez pomoci (3)Drž se mě za ruku v zimě této snadné a lehké nebude to kdo jiný líp to ví nežli my vyhnaní do tmy a do zimy (4)Odlétli ptáci odplula loď ty kdo jsi bez viny kamenem hoď pravda a láska ta pro nás není a kdo se ohlédne ten zkamení [Hmi] [D] (5)Já ženich a ty má nevěsta [A] [Hmi] co nás to potkalo na cestách [G] [Emi7] neptej se stejně ti nepoví [F#7] [Hmi] za stromy dva vlci hladoví (6)Dva vlci s jizvami na těle z oblohy svržení andělé nepoví mlčí mají hlad jediný na světě já tě mám rád (7)Jediný na světě k tobě praví udělám ohýnek z listů trávy až bude plápolat v stromových kůrkách já budu Křemílek ty Vochomůrka (8)Vyšplhám větvemi do koruny cestu nám osvětlí oko Luny přes rokle výmoly přes jámy půjdeme a milost nad námi [G] [Emi7] (9)Přes rokle výmoly přes jámy [F#7] [Hmi] [F#mi] [D] [A] [Hmi] [A] [Hmi] Pujdeme... hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm...
Mařenka
Jaromír Nohavica
1
27. 09. 2014