Login

Register form

licence terms

Eldorádo - Akordy

[TEXT:] [Ami] [G] [Ami] (1)V dálných dálkách zámoří, [G] [Ami] ční prý zlaté pohoří, [C] [D] příchozího pohostí, [F] [C] [G] [E7] nádherou a hojností. [Ami] [G] [Ami] (2)Dík těm svůdným pověstím, [G] [Ami] zástupy šly za štěstím, [C] [D] chátra i ti bohatí [F] [C] [G] [E] s vírou,že se vyplatí [Ami] [G] (R)Jít a hledat Eldorádo, [C] [D7] [G] [E7] zbavené vší bídy člověčí, [Ami] [G] jít a hledat Eldorádo, [C] [D7] [E] kde je láska, mír a bezpečí. [Ami] [G] [Ami] (3)Báchorce té uvěří, [G] [Ami] dávno už jen někteří, [C] [D] spíš než zlatonosný štít, [F] [C] [G] [E] nám teď rozum káže jít. (R)Jít a hledat Eldorádo... (REC:) Protože my už dávno víme,že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin,že Eldorádo není kdesi v dálce, ale docela blízko v našich srdcícha v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je láskamír a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se naněj je naše přirozená povinnost. (R)Jít a hledat Eldorádo...
Eldorádo
Ivo Fischer
4
15. 08. 2014